W przypadku jeśli dzbanek filtrujący wyposażony jest w zwykłą pokrywkę, wówczas aby napełnić go wodą należy zdjąć pokrywkę i nalać wody do środka kosza. W zależności od modelu, dzbanek filtrujący AQUAPHOR może być wyposażony w pokrywkę typu „Slider” lub pokrywkę z systemem „Flip-top” - każda z nich umożliwia napełnienie dzbanka bez zdejmowania pokrywki. 


Pokrywka “Slider”

Żebrowana pokrywka - aby napełnić dzbanek wodą, należy przesunąć suwak, znajdujący się na pokrywce dzbanka. Wtedy można łatwo napełnić dzbanek wodą. 

Pokrywka "Flip-top"

Uchylna pokrywka - wystarczy nacisnąć przycisk i otworzyć środkową część pokrywki, ustawiając ją w pozycji pionowej. W ten sposób można łatwo napełnić dzbanek wodą. 

W zależności od modelu dzbanka filtrującego, pokrywka może być jeszcze wyposażona w licznik zużycia wkładu: mechaniczny lub elektroniczny.

Mechaniczny wskaźnik zużycia wkładu 

Wskaźnik mechaniczny, wbudowany w pokrywkę dzbanka wizualnie wskazuje poziom zużycia wkładu filtrującego i pomaga dbać o terminową jego wymianę. Wskaźnik odnotowuje każde otwarcie pokrywki dzbanka i przedstawia faktyczny i najbardziej zgodny z rzeczywistością miernik wydajności wkładu. 

UŻYWANIE WSKAŹNIKA: 

Podczas wymiany wkładu filtrującego należy ustawić wskaźnik, przekręcając strzałkę licznika do pozycji, odpowiadającej pełnej wydajności wkładu – należy ustawić strzałkę na początku części skali tak, aby pokrywała się z pierwszą kreską na skali. W miarę użytkowania filtra, strzałka będzie się obracała w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara i pokazywała, jaki procent wkładu pozostał jeszcze do wykorzystania. Kiedy strzałka znajdzie się na czerwonym polu, będzie to oznaczało, że wkład należy bezwzględnie wymienić.

Elektroniczny licznik zużycia wkładu

Wbudowany w pokrywkę dzbanka inteligentny licznik zapewnia podwójną kontrolę poziomu zużycia wkładu filtrującego – pod względem czasu oraz ilości wody wlanej do dzbanka. Z jednej strony licznik automatycznie określa ilość przefiltrowanej wody oraz przypomina o konieczności wymiany wkładu w związku z jego zużyciem. Z drugiej strony, mając na uwadze fakt, że w normalnych warunkach wkład zachowuje swoje właściwości filtrujące przez 60 dni, po upływie takiego czasu użytkownik zostanie poinformowany o tym, że wkład należy już wymienić. 

UŻYWANIE LICZNIKA: 

1. Podczas wymiany wkładu filtrującego należy zresetować licznik. W tym celu należy nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać go do momentu aż ramka na wyświetlaczu mignie 5 razy. Licznik będzie gotowy do działania, kiedy na ekranie pojawi się 9 kwadracików wskazujących poziom zużycia wkładu z migającym punktem w prawym dolnym rogu. 

2. Za każdym razem, kiedy otworzymy pokrywkę, a kosz zostaje napełniony wodą, licznik przeliczy, ile pozostało napełnień do zakończenia się okresu użytkowania wkładu. Wraz ze zużywaniem wkładu, kwadraciki wskazujące poziom zużycia wkładu będą znikały. Kiedy wszystkie kwadraciki przestaną się wyświetlać, jest to znak, że trzeba wymienić wkład. 

3. Po wymianie wkładu filtrującego licznik należy wyzerować. W tym celu należy nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać go do momentu aż ramka na wyświetlaczu mignie 5 razy i na ekranie znowu pojawi się dziewięć kwadracików, wskazujących poziom zużycia wkładu. 

4. Aby wyłączyć licznik należy nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET przez 15 sek. 

5. Należy pamiętać, że po zakończeniu okresu użytkowania liczniki należy utylizować zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju. UWAGA! W zależności od jakości wody, okres użytkowania wkładów może ulegać nieznacznym odchyleniom. Wskaźnik okresu użytkowania wkładu jest urządzeniem ułatwiającym określenie średniego okresu użytkowania wymiennego wkładu filtrującego do usuwania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie, zgodnej z normami sanitarno-epidemiologicznymi. 

W dzbankach filtrujących wyposażonych we wkład A5/A5Mg/B5/B6 znajduje się dodatkowa wskazówka, przypominającą o wymianie wkładów – kalendarz. Jest on umieszczony na wkładach i przedstawia podział na miesiące. W przypadku wymiany wkładu na nowy, należy ustawić go w ten sposób, aby strzałka, znajdująca się wewnątrz kosza dzbanka wskazywała bieżący miesiąc. 

Na podstawie zobrazowanej  na koszu Ilości osób, korzystających z dzbanka, można ustalić, w którym miesiącu należy wymienić wkład na nowy.